HOC KY KY LUC - MOBILEHOC KY KY LUC 1HOC KY KY LUC 2 MOBILEVIETMASTER
HN KLGVN LAN THU 35 - deskHOC KY KY LUC - DESKHOC KY KY LUC 1 desktopVIETKINGS KIDSVIETKINGS WORLD
HN KLTG LAN 2 - deskHOC KY KY LUC 2VIETMASTER
Kỷ lục VUSKY UC HOI AN MOBILE
Kỷ lục VUSKY UC HOI AN
SAN KHAU 2THAP ROI 2
SAN KHAU 1THAP ROI 1
BANH XEO MOBILECHAO COM CHIEN - VEDAN
BANH XEO 1CHAO COM CHIEN - VEDAN 1
0_br2.jpg

(Aseanrecords.world) Hành trình quảng bá kỷ lục ASEAN- P.2.The Penang Second Bridge - Cây cầu dài 24 km vượt biển dài nhất Đông Nam Á ở Malaysia

25-05-2018

(Aseanrecords.world - kyluc.vn) Penang Second Bridge, được xem là cây cầu dài nhất Đông Nam Á , đã giúp cải thiện tình hình giao thông, đẩy mạnh công nghiệp hóa phía bắc của tỉnh Penang - Malaysia.

Hành trình quảng bá những giá trị Việt Nam - mobileTrung tâm ghi nhân sự kiện VN - MobileViet Nam Value_Mobile
Hành trình quảng bá những giá trị Việt NamTrung tâm Ghi nhận Sự kiện Việt NamViet Nam Value_Desktop
code of VietKings - mobileÝ tưởng là tài chính thành công
code of VietKingsÝ tưởng là tài chính thành công
Trung tâm Kỷ lục Bếp vàng - MobileTrung tâm Niên lịch Việt Nam - Mobile
Trung tâm Kỷ lục Bếp vàngTrung tâm Niên lịch Việt Nam
CEO BANK - MOBILEHành trình tìm kiếm tổ nghề, nhà sáng nghiệp
CEO BANKHÀNH TRÌNH TÌM KIẾM TỔ NGHỀ - NHÀ SÁNG NGHIỆP VN
Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt NamTop 100 sản phẩm nổi tiếng VN xuất khẩu - mobile
Hành trình quảng bán Ẩm thực và Đặc sản Việt NamTop 100 sản phẩm nổi tiếng VN xuất khẩu
0_1b-Edison-5.jpg

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 26.05.2018 - Kỷ niệm 144 năm Thomas Edison phát minh ra điện báo tự động năm 1874

26-05-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Điện báo tự động sử dụng máy móc để truyền tải thông điệp ở tốc độ cao hơn so với những máy gửi và nhận bởi các nhà khai thác điện báo Morse. Phương pháp điện báo thủ công truyền trung bình 25-40 từ mỗi phút trong khi tốc độ truyền của điện báo tự động ở Anh dao động từ 60-120 từ mỗi phút , nhưng với phiên bản điện báo tự động của Edison, thông tin có thể truyền đi 500-1000 từ mỗi phút.

Bimemo - MobileÝ CHÍ KỶ LỤC - MOBILE
bimemoÝ CHÍ KỶ LỤC