• Trang chủ
  • [top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018) p.85] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018) p.85]
0_hang0khong-1.jpg

Lịch sử hàng không qua những con số

06-07-2020

KLM Royal Dutch Airlines là hãng hàng không "già" nhất thế giới, còn Qantas Airlines chính là "mẹ đẻ" của hạng thương gia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2986 trang (29852 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ