• Trang chủ
  • [top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018) p.85] thành phố aksum - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018) p.85] thành phố aksum
0_vietworld-world_Top-100-bieu-tuong-quoc-gia-tren-t.jpg

[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018)-P.85] thành phố Aksum, Ethiopia

07-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings)Aksum là một thành phố nhỏ với dân số chừng 57000 dân (2010), trong phân cấp hành chính của Ethiopia, nó được xếp là một Warada (thành phố nhỏ).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ