• Trang chủ
  • [top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018) p.85] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018) p.85]
0_219j.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.227] - Georg Neumann (Đức): Công ty sản xuất micro tụ điện thương mại đầu tiên trên thế giới

22-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Sản phẩm ban đầu của công ty là CMV 3, micrô tụ điện thương mại đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 3137 trang (31364 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ