• Trang chủ
  • [top 100 trường đại học nổi tiếng thế giới p.08] viện công nghệ liên bang thụy sỹ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [top 100 trường đại học nổi tiếng thế giới p.08] viện công nghệ liên bang thụy sỹ
0_Lausane.jpg

Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới - P.37. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ

04-10-2017

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ​ thường được xếp hạng vào những trường đại học hàng đầu trên thế giới, khoảng từ thứ 3 đến thứ 6 ở châu Âu và khoảng từ thứ 10 đến thứ 27 trong xếp hạng trên toàn thế giới bởi Hệ thống xếp hạng các trường đại học trên thế giới của tạp chí Times.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ