• Trang chủ
  • [wcsa 2019] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [wcsa 2019]
0_G1-29305.jpg

Hành trình đưa thương mại Việt Nam - G7 chạm mốc 95 tỷ USD

31-05-2016

G7 là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong đó Mỹ và Nhật Bản là các thành viên chủ chốt..

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3045 của 3341 trang (33406 bài)Đầu<...30413042304330443045...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ