• Trang chủ
  • [wcsa.world] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [wcsa.world]
0_anh1-6795-1457604639.jpg

Vật liệu đen nhất thế giới có thể hút 99,9% ánh sáng

11-03-2016

Vật liệu hút ánh sáng do các nhà khoa học Anh phát triển đen đến mức có thể nuốt trọn gần như toàn bộ ánh sáng nhìn thấy.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3327 của 3399 trang (33981 bài)Đầu<...33263327332833293330...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ