• Trang chủ
  • [wcsa.world] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [wcsa.world]
0_ctynuochadong.JPG

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 64 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (25/02/1957 – 25/02/2021)

24-02-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông tiền thân là một cơ sở cấp nước được tiếp quản sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Cơ sở sản xuất ban đầu chỉ có 01 giếng khoan và hệ thống lắng lọc chậm, công suất khai thác 1.000 m3/ngày đêm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 3325 trang (33241 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ