• Trang chủ
  • [worldkings trip 2018] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [worldkings trip 2018]
0_nao-afp_RKDA.jpg

Khám phá ngân hàng não lớn nhất nước Anh

17-06-2016

Để phục vụ công tác nghiên cứu, các nhà học Anh đã lập ra những ngân hàng não. Từ những bộ não nguyên vẹn ban đầu, họ có thể phân chia thành nhiều phần, hình dạng khác nhau để lưu trữ

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2640 của 3001 trang (30008 bài)Đầu<...26362637263826392640...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ