• Trang chủ
  • [worldkings trip 2018] - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > [worldkings trip 2018]
0_danh-hoa.jpg

Ba tác phẩm của danh họa Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD

01-07-2020

Lần đầu tiên nhà đấu giá Sotheby's tổ chức phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến và một nhà sưu tập đã đặt giá 84,6 triệu USD qua điện thoại cho bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 2983 trang (29824 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ