• Trang chủ
  • Ông vyas - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ông vyas
0_kyluc-vn_VietKings_-Nguoi-dan-ong-ria-mep-cua-An-D.jpg

Người đàn ông Ấn Độ nuôi bộ ria mép dài gần 7m hơn 30 năm

21-02-2019

Ông Vyas dành ba tiếng mỗi ngày để chải rồi thoa dầu lên bộ ria, mỗi năm chỉ gội nó một lần và đã 33 năm 'đoạn tuyệt' dao cạo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ