• Trang chủ
  • Ý - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ý
50572_Hoc-vien-Cong-nghe-Buu-chinh-Vien-Thong.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 23 năm ngày thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (11/7/1997 -11/7/2020)

10-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường được thành lập từ năm 1953 nhưng đến ngày 11 tháng 7 năm 1997 được sắp xếp lại trên cơ sở sáp nhập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm Đào tạo Bưu chính - Viễn thông I và Trung tâm Đào tạo Bưu chính - Viễn thông II

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 96 trang (955 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ