• Trang chủ
  • Ông lang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ông lang
0_dong-ho-da-kyluc-vn.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.33] Đồng hồ Thái Dương (Bạc Liêu): Đồng hồ đá cổ duy nhất ở Việt Nam

19-06-2019

(Kỷ lục - VietKings) Hơn 100 năm trước, vị kỹ sư thông thái ở miền Tây xây tặng Bạc Liêu chiếc đồng hồ đá trước dinh Tỉnh trưởng. Một thế kỷ trôi qua, đồng hồ này vẫn thể hiện đúng giờ. Đây cũng là chiếc đồng hồ đá duy nhất ở Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ