• Trang chủ
  • Đài thiên văn đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đài thiên văn đầu tiên của việt nam
0_dai-thien-van-kyluc_vn.png

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.66) Đài thiên văn Nha Trang - Đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam

13-10-2020

(Kỷ lục - VietKings)Đài Thiên văn Nha Trang thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) được đặt tại Hòn Chồng (Nha Trang, Khánh Hòa). Đến thời điểm này, đây là đài thiên văn đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ