• Trang chủ
  • Đơn vị ung cấp giải pháp đo thân nhiệt không chạm đầu tiên tại việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đơn vị ung cấp giải pháp đo thân nhiệt không chạm đầu tiên tại việt nam
0_Canon-do-than-nhiet.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.581]: Đơn vị ung cấp giải pháp đo thân nhiệt không chạm đầu tiên tại Việt Nam

10-09-2020

(Vietmaster) Canon Marketing Việt Nam đã ra mắt giải pháp đo thân nhiệt giúp các doanh nghiệp kiểm tra thân nhiệt, ghi nhận thông tin ra vào của khách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tiếp xúc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ