• Trang chủ
  • Đại học công nghệ việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học công nghệ việt nam
0_kyluc-vn_nghanh-ky-thuat-robot-lan-dau-tien-mo-tai.jpeg

Ngỡ ngàng Việt Nam lần đầu tiên có trường đào tạo ngành Kỹ thuật Robot

16-03-2018

“Đề án mở chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Robot”, do trường Đại học Công nghệ xây dựng vừa được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt ngày 18/2/2018 và sẽ được tuyển sinh ngay trong mùa tuyển sinh năm 2018. Đây là lần đầu tiên, tại Việt Nam có trường đào tạo về ngành Kỹ thuật Robot.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ