• Trang chủ
  • Đại học chicago - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học chicago
0_WCSA-WORLD-Hanh-trinh-quang-ba-cac-gia-tri-sang(2).jpg

[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.37) Thư viện Joe và Rika Mansueto, Đại học Chicago - Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.

18-02-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện Joe và Rika Mansueto là thư viện mới nhất của Đại học Chicago, được đặt tên theo cựu sinh viên Joe Mansueto và Rika Mansueto. Thư viện có dung lượng 3,5 triệu khối lượng theo một mái vòm hình elip. Nó được thiết kế bởi Helmut Jahn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ