• Trang chủ
  • Đại học harvard - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học harvard
0_lon-Harvard-University-Press.jpg

Top 50 nhà xuất bản lớn nhất thế giới (P.46) - Harvard University Press (Hoa Kỳ) : Nhà xuất bản các ấn phẩm học thuật và tham khảo của trường đại học Harvard danh giá

03-03-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Nhà xuất bản Đại học Harvard (HUP) là một nhà xuất bản được thành lập vào ngày 13 tháng 1 năm 1913, là một bộ phận của Đại học Harvard, và tập trung vào xuất bản học thuật.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ