• Trang chủ
  • Đại học ohio - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học ohio
0_lon-Ohio-University.png

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 217 năm ngày thành lập Đại học Ohio, Hoa Kỳ (18/2/1804 – 18/2/2021)

09-02-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Đại học Ohio là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Athens, Ohio. Đây là trường đại học lâu đời nhất ở Ohio, trường đại học công lập lâu đời thứ mười ở Hoa Kỳ và lâu đời thứ 32 trong số các trường đại học công lập và tư thục.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ