• Trang chủ
  • Đạo diễn thực hiện nhiều bộ phim về biển đảo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đạo diễn thực hiện nhiều bộ phim về biển đảo
0_dao-dien-nguyen-van-luong.jpg

(WORLDKINGS.VALUES) Những Kỷ lục Thế giới của Việt Nam (P.3) Đạo diễn thực hiện nhiều bộ phim về Biển Đảo nhất

02-10-2018

(Kỷ lục - VietKings) Phim của đạo diễn Nguyễn Văn Lượng đã đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người biển đảo Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ