• Trang chủ
  • Đậu tương lên men natto của nhật bản - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đậu tương lên men natto của nhật bản
0_Top-100-mon-an-dac-san-cua-cac-nuoc-tren-the-gioi(1).jpg

[WCSA2019] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 món ăn đặc sản của các nước trên thế giới (P.97) Món Đậu tương lên men Natto của Nhật Bản

11-06-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Đậu tương Nattō là một món ăn truyền thống của Nhật Bản làm từ hạt đậu tương lên men.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ