• Trang chủ
  • Đặc sản tiền giang - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đặc sản tiền giang
0_mam-cong-go-cong-534_thumb_480x0.jpg

Check in Việt Nam (P.97): Đặc sản danh bất hư truyền “Mắm còng Gò Công” (Tiền Giang)

23-12-2019

(VietTop) Trong số các địa phương miền Tây, xứ Gò Công(Tiền Giang) có bí quyết làm món mắm còng thượng hảo hạng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ