• Trang chủ
  • Đài quan sát yerkes - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đài quan sát yerkes
0_212n.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (P.34) - Đề Xuất Kỷ Lục - Đài quan sát Yerkes (Hoa Kỳ): Sở hữu kính viễn vọng khúc xạ thiên văn lớn nhất thế giới

02-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Đài quan sát Yerkes ở Hoa Kỳ sở hữu kính viễn vọng khúc xạ thiên văn lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ