• Trang chủ
  • Đá đẻ trứng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đá đẻ trứng
0_jk_bees.jpg

Điểm tin kỷ lục: Vách đá 30 năm đẻ trứng một lần ở Trung Quốc - Mỗi quả nặng tới 300kg

11-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Vách đá đẻ trứng nằm trên ngọn núi phía đông nam Trung Quốc thường tạo ra những tảng đá tròn lớn và nặng tới 300 kg.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ