• Trang chủ
  • Đôi giày bóng rổ có mức giá cao nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đôi giày bóng rổ có mức giá cao nhất
0_air_shoes.jpg

Đôi giày từng được Michael Jordan đi lập kỷ lục đấu giá mới

18-05-2020

Với số tiền kỷ lục 560.000 USD, theo hãng đấu giá Sotheby's, đây là đôi giày bóng rổ có mức giá cao nhất trong lịch sử từ trước tới nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ