• Trang chủ
  • Đại học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học
0_Hanoi-University-Of-Culture-05.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 62 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (26/03/1959– 26/03/2021)

25-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 60 trang (594 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ