• Trang chủ
  • Đại học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học
51507_VNU-Hoi-thao-KH-Doi-sanh-chat-luong_Botruong-BoGDD.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.571]: Đơn vị ra mắt Hệ thống xếp hạng đối sánh và gắn sao cho các trường đại học đầu tiên của Việt Nam

20-08-2020

(Vietmaster) Ngày 18/8/2020, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả xếp hạng đối sánh và gắn sao (UPM) lần đầu tiên cho 30 trường tại Việt Nam và ASEAN.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 54 trang (536 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ