• Trang chủ
  • Đại học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đại học
0_dich-song-nao-thanh-cau.png

Nghiên cứu mới "dịch" sóng não thành câu hoàn chỉnh

20-07-2021

(kyluc.vn - Worldmark.world) Các nhà nghiên cứu của Đại học California, San Francisco cho biết đã thành công trong việc chuyển đổi sóng não của một bệnh nhân không thể nói do bị liệt thành câu, giúp người này có thể "chuyện trò".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 64 trang (634 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ