• Trang chủ
  • Đất nước có nhiều múi giờ nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đất nước có nhiều múi giờ nhất
0_Top-dia-diem-du-lich-phap-nhat-dinh-phai-den-mot-l.jpg

Điểm tin kỷ lục: Đất nước có nhiều múi giờ nhất trên thế giới

20-01-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Theo World Atlas, Cộng hòa Pháp chính là quốc gia có nhiều múi giờ nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ