• Trang chủ
  • Đầu tư - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đầu tư
0_HANDICO-02.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 21 năm ngày thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) (21/9/1999 -21/4/2020)

20-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là Tổng công ty 90 đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập ngày 21/9/1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị của Thành phố Hà Nội.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 10 trang (98 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ