• Trang chủ
  • Đỉnh núi cao nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đỉnh núi cao nhất thế giới
0_611k.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.13) - Đề Xuất Kỷ Lục - Núi Kilimanjaro (Tanzania): Ngọn núi đơn lẻ cao nhất thế giới

06-11-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Núi Kilimanjaro ở Tanzania là ngọn núi đơn lẻ cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ