• Trang chủ
  • Địa đạo dài nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Địa đạo dài nhất
0_Cu-Chi-tunnels-3.jpg

(INDOCHINA – Kyluc.vn) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương – P.42. Địa đạo Củ Chi [Việt Nam]: Hệ thống địa đạo dài nhất Đông Dương

04-12-2019

(IndochinaKings.org) Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất,…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ