• Trang chủ
  • Độc bản kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Độc bản kỷ lục
0_ky-luc-phu-dieu-goc-dau-3.png

Độc đáo Bức Phù Điêu hai mặt tạc hình tượng 18 Vị La Hán và 8 Vị Bát Tiên Quá Hải trên gốc Dâu

03-01-2019

(Kỷ lục - VIETKINGS) Với mục đích cầu bình an, may mắn và hạnh phúc đến cho gia đình, ông Lê Văn Bạo đã truyền tải mong muốn của mình qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân huyện Đức Trọng – Lâm Đồng để chạm khắc nổi hình tượng 18 vị La Hán và 8 vị Bát Tiên Quá Hải trên gốc rễ cây dâu cỡ lớn, kích thước 3,6m x 2,2m, dày 80cm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ