• Trang chủ
  • Đa dạng sinh học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Đa dạng sinh học
0_164e.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.119] - Cerrado (Brazil): Vùng sinh thái sở hữu hệ đa dạng sinh học thảo nguyên dồi dào nhất thế giới

16-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cerrado, Brazil là vùng sinh thái sở hữu hệ đa dạng sinh học thảo nguyên dồi dào nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ