• Trang chủ
  • Điện gió - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Điện gió
0_tua-bin.jpg

Điểm tin Kỷ lục: Tuabin gió lớn nhất châu Á sẽ được sử dụng tại Việt Nam

28-03-2020

Tám chiếc tuabin Cypress với công suất từng chiếc là 5MW cho tổng công suất đạt 40MW sẽ được sử dụng cho dự án điện gió tại Mũi Né.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ