• Trang chủ
  • Điện toán đám mây - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Điện toán đám mây
0_cloud-software.jpg

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P981 - NetSuite Inc (California) : Công ty phần mềm điện toán đám mây đầu tiên Hoa Kỳ

08-11-2021

(kyluc.vn – uskings.us) NetSuite Inc. là một công ty điện toán đám mây của Mỹ được thành lập vào năm 1998 với trụ sở chính tại Austin, Texas. Công ty chuyên cung cấp phần mềm và dịch vụ để quản lý tài chính, hoạt động và quan hệ khách hàng của doanh nghiệp. Phần mềm và dịch vụ của công ty được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các giải pháp ERP, CRM, PSA, quản lý hàng tồn kho / kho hàng và thương mại điện tử. Công ty được nhiều người coi là công ty phần mềm điện toán đám mây đầu tiên, thành lập khoảng một tháng trước Salesforce.com, công ty điện toán đám mây có trụ sở chính tại San Francisco, California.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ