• Trang chủ
  • Ấn độ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ấn độ
0_Meghalaya5.jpg

Điểm tin kỷ lục: Nơi ẩm ướt nhất thế giới

10-10-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Mawsynram ở bang Meghalaya (Ấn Độ) có lượng mưa cao nhất thế giới, lên tới 11.873 mm mỗi năm.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 22 trang (218 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ