• Trang chủ
  • Ứng dụng được tải xuông nhiều nhất trên app store năm 2019 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ứng dụng được tải xuông nhiều nhất trên app store năm 2019
0_V-tik-tok.jpg

[WORLDKINGS] Best Thế Giới – Tik tok: Ứng dụng trên điện thoại được tải xuống nhiều nhất trên App Store năm 2019

24-03-2020

(Kyluc.vn - Bestplus.vn) Theo trang sensortower.com, Tik tok là ứng dụng trên điện thoại sở hữu lượt tải xuông nhiều nhất trên App Store, với 176 triệu lượt trong năm 2019.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ