• Trang chủ
  • Ứng dụng dịch vụ đa ngành đầu tiên tại việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ứng dụng dịch vụ đa ngành đầu tiên tại việt nam
0_photo-2-15732619310681356025884.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.364] Naya - Ứng dụng dịch vụ đa ngành đầu tiên tại Việt Nam

25-02-2020

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 11/09/2019, ứng dụng Naya chính thức được cho ra mắt nhằm mục đích giúp người sử dụng kết nối trực tiếp với những bên cung cấp dịch vụ đa ngành đầu tiên tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ