• Trang chủ
  • Ứng dụng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ứng dụng
0_1472629710308.jpg

IZIFIX - Ứng dụng thông minh được ví là Uber của ngành vận tải đường thủy

01-09-2016

Việc áp dụng nền tảng công nghệ mới trên smartphone vào việc khai thác vận chuyển đã không còn mới mẻ nữa, điển hình như Uber, Grab… và nay đã có thêm ứng dụng mua bán mới cho vận tải đường thủy nội địa.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 12 của 12 trang (119 bài)Đầu<...1112
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ