• Trang chủ
  • Ứng dụng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ứng dụng
0_plasma.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.479]: Viện Nghiên cứu chuyên sâu về các ứng dụng của công nghệ plasma (ARIPT) đầu tiên ở Việt Nam

23-06-2020

(Vietmaster) Viện Nghiên cứu công nghệ plasma (ARIPT) - đơn vị nghiên cứu độc lập đầu tiên ở Việt Nam chuyên sâu về các ứng dụng của công nghệ plasma lạnh - vừa được thành lập và sắp đi vào hoạt động.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 13 trang (125 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ