• Trang chủ
  • 'mắt thần' hubble - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 'mắt thần' hubble
0_anh-vu-tru.jpg

'Mắt thần' Hubble và những bức ảnh vũ trụ ấn tượng nhất trong 30 năm qua

02-05-2020

Hãy cùng nhìn lại những tác phẩm ấn tượng nhất được thực hiện bởi mắt thần không gian này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ