• Trang chủ
  • . mjøstårnet - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > . mjøstårnet
0_212e.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Âu (P.34) - Đề Xuất Kỷ Lục - Tòa nhà Mjostarnet (Na Uy): Tòa nhà làm bằng gỗ cao nhất thế giới

02-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tòa nhà Mjostarnet ở Na Uy là tòa nhà làm bằng gỗ cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ