• Trang chủ
  • 1 triệu bảng anh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 1 triệu bảng anh
0_lewis_kyluc-vn.jpg

Quân cờ cổ giá 1 triệu bảng Anh

04-06-2019

Một nhà buôn đồ cổ ở Scotland mua quân cờ Lewis với giá 5 bảng Anh vào năm 1964 và giờ nó được rao bán 1 triệu bảng Anh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ