• Trang chủ
  • 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018
0_kyluc-vn_vietworld-world_new-york-city_10-thanh-ph.jpg

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

21-05-2018

Dẫn đầu danh sách 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới là New York, quốc gia có nhiều thành phố đứng trong danh sách này là Trung Quốc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ