• Trang chủ
  • 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới
0_Top-100-san-pham-noi-tieng-the-gioi-2019-P-100.jpg

[Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới -2019] P.100 Cầu đường - Cầu Brooklyn, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

07-05-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất Hoa Kỳ và là cây cầu treo đầu tiên được làm bằng thép trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 21 trang (206 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ