• Trang chủ
  • 12 kỷ lục được xác lập tại đại lễ vesak 2019 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 12 kỷ lục được xác lập tại đại lễ vesak 2019
0_infographics-12-ky-luc-duoc-xac-lap-tai-dai-le-ves.jpg

[Infographics] 12 kỷ lục được xác lập tại Đại lễ Vesak 2019

18-05-2019

Liên minh Kỷ lục Thế giới và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận 12 kỷ lục tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tổ chức ở Hà Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ