• Trang chủ
  • 174.000 usd - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 174.000 usd
0_aplikasi-lamaran-steve-jobs_20180312_175617.jpg

Thị trường đấu giá thế giới - P125. Bức thư xin việc đầy lỗi chính tả của cố nhà sáng lập Apple được bán với giá 174.000 USD

24-09-2019

(Kyluc.vn) - Bức thư xin việc năm 1973 của Steve Jobs chứa đầy lỗi chính tả và nhiều thông tin thú vị. Ít ai ngờ rằng người thanh niên viết lá đơn xin việc đầy lóng ngóng lại trở thành người đồng sáng lập Apple nổi tiếng sau này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ