• Trang chủ
  • 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới
0_Oscars.jpg

[WCSA] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng trên thế giới (P19) Giải Oscar (Oscars Academy Award)

12-03-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Giải thưởng Viện Hàn lâm (Academy Awards), thường được biết đến với tên Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 9 của 9 trang (87 bài)Đầu<...6789
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ