• Trang chủ
  • 52 năm ngày thành lập nhà hát múa rối thăng long - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 52 năm ngày thành lập nhà hát múa rối thăng long
0_nien-lich_wowtime_Water-pupet_Thang-Long-HN.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 52 năm ngày thành lập Nhà hát Múa rối Thăng Long (10/10/1969 – 10/10/2021)

10-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] ] Nhà hát Múa rối Thăng Long thành lập ngày 10/10/1969 với tên gọi ban đầu là Đoàn Nghệ thuật Kim Đồng gồm 9 thành viên. Nhiệm vụ của đoàn là biểu diễn rối cạn phục vụ thiếu nhi Thủ đô.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ