• Trang chủ
  • 53 năm ngày thành lập bệnh viện e - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > 53 năm ngày thành lập bệnh viện e
0_Benh-vien-E-the.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 53 năm ngày thành lập Bệnh viện E (17/10/1967-17/10/2020)

16-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập từ ngày 17/10/1967 theo Quyết định số 175/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ